Klub agility České republiky

Z České agility
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Klub agility České republiky byl založen v roce 1992 nadšenci, zapálenými pro poměrně nový sport se psy.

Další info v historii agility

Činnost organizace

Klub má činnost, specifikovanou stanovami. Svým členům se snaží nabídnout nejen možnost vlivu na rozvoj českého agility, ale i výhody při účasti na závodech a normativy, sjednocující pravidla. V neposlední řadě klub systematicky připravuje rozhodčí agility, z nichž mnozí jsou známí po celém světě.

Klub agility ČR pořádá každoročně:


Webové stránky: http://www.klubagility.cz/

Struktura národní organizace

  • nejvyšší orgánem Klubu agility České republiky je členská schůze. Svolává se podle potřeby, nejméně jednou ročně.
  • výbor je statutární orgán. Je volen na 4-leté funkční období. V čele výboru je předseda Klubu agility.
  • kontrolní a revizní komise dohlíží na řádné fungování organizace, dodržování stanov a hospodaření

Mezi zodpovědné osoby dále patří zástupce národní organizace v Komisi agility FCI, tedy mezinárodní organizaci, jejímž je Česká republika členem.

Vedení národní organizace

Funkcionáři národní organizace, členové výboru, KRK a zástupci při FCI, jména a funkční období

Archivní materiály

Klubový časopis Střípky 1992-2006, zápisy jednání členské schůze, zápisy jednání výboru, Pes roku, reprezentace atd

Zápisy jednání výboru a členské schůze od roku 2006

Historie agility